Зняття з реєстрації місця проживання особи

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Відділ реєстрації Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області 

Фізичні особи, громадяни України, громадяни інших держав, що перебувають на території України на підставі чинного законодавства країни. 

Адміністративна послуга є платною

Адміністративний збір стягується у розмірі  13,60 грн;

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується  за одну адміністративну послугу .

Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

Заяви особи або її представника,   рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; свідоцтва про смерть; повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку; інших документів, які свідчать про припинення: підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні); Разом із заявою особа подає:документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження;квитанцію про сплату адміністративного збору;військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку). У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:документ, що посвідчує особу представника; документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами). Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Законодавчі акти :  Закон України  “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”., Постанова Кабінету міністрів України « Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 №207

Перелік підстав для відмови: особа не подала необхідних документів або інформації;

 – у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

 – звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Документи для отримання адміністративної послуги подаються до Центру надання адміністративних послуг , результат надання адміністративних послуг отримується у Центрі надання адміністративних послуг.

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця

Відомості про реєстрацію місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:

– у вигляді книжечки зразка 1993 року. шляхом проставляння  штампа реєстрації місця проживання особи

– у формі картки , шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, 

У разі відсутньої можливості у органа реєстрації вносити інформацію до безконтактного електронного носія , особі видається довідка про зняття з реєстрації місця проживання