Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

Фізичні особи-підприємці, юридичні особи, громадяни України , громадяни інших держав, що перебувають на території України на підставі чинного законодавства країни.

Адміністративна послуга надається безоплатно

  • Заява
  • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (у разі подання заяви уповноваженою особою)
  • Оригінал документації із землеустрою у паперовому вигляді
  • Звернення особи, яка не має на це повноважень
  • Наявність неправильних відомостей в технічній документації

Для отримання висновку про погодження документації із землеустрою необхідно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги із відповідною заявою та пакетом потрібних документів. Подається до центру надання адміністративних послуг особисто розробником, уповноваженою особою розробника, надсилання поштою.

Висновок про погодження документації із землеустрою

– Відмова у погодженні документації із землеустрою

Законодавчі акти:

Порядок надання: