Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

На потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

Фізичні особи, юридичні особи, фізичні особи-підприємці

 Адміністративна послуга надається безоплатно 

  • Заява про видачу експлуатаційного дозволу
  • Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом заявника
  • Перелік неїстівних продуктів тваринного походження
  • негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
  • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
  • подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком

Подання заяви здійснюється  особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою. 

Видача дозволу для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження.

Законодавчі акти:

Порядок надання: