Видача дозволу(санітарного паспорта)на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

юридичні особи, фізичні особи-підприємці

Адміністративна послуга надається безоплатно

  • Заява до територіального органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на отримання адміністративної послуги
  • Опис наданих документів відповідно до вимог ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» (для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання), ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (для всіх джерел іонізуючого випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання)
  • Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей
  • Подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком
  • Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень
  • Невідповідність здобувача ліцензії ліцензійним умовам

Подання заяви здійснюється  особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою. 

  • Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
  • Відмова у видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Законодавчі акти:

Порядок надання: