Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), Довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (викорстання)

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

Фізичні особи

Адміністративна послуга надається безоплатно

  • Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за встановленою формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/78/f389923n908.doc
  • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
  • Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання надано громадянам (зокрема, довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) – для подання уповноваженим представником сім’ї до місцевої державної адміністрації або до виконавчого комітету сільської, селищної ради заяви про надання державної соціальної допомоги)
  • У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості
  • Документи подані не в повному обсязі 

– Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника,

–  шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

  • Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)
  • Повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

Законодавчі акти:

Порядок надання: