Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

Фізичні особи, юридичні особи

Адміністративна послуга надається безоплатно

 • Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051
 • Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для внесення змін до відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі
 • Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для внесення змін до відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі, в електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»
 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
 • Електронний документ, що містить відомості про результати робіт Із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр»
 • Розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора
 • Подання заявником не повного пакета документів (відсутність електронної форми документа документації із землеустрою)
 • Із заявою про внесення відомостей (змін до них) звернулася неналежна особа (подання заяв можуть здійснювати органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень)
 • Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

Послуга надається через Центр надання адміністративних послуг Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом)

 • Витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць на підтвердження внесення змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць
 • Повідомлення про відмову у реєстрації заяви про внесення змін до відомостей до Державного земельного кадастру
 • Рішення про відмову у внесені змін до відомостей до Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

Законодавчі акти:

Порядок надання: