Соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

фізичні особи

Адміністративна послуга надається безоплатно

 • Заява встановленого зразка (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу)
 • Довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання
 • Довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні
 • Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства і дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання
 • Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
 • Копія рішення суду про усиновлення
 • Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю
 • Копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника) (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)
 • Копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)
 • Копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

 

 • Заява подана особою, яка не має права на призначення державної соціальної допомоги
 • Не повний перелік документів
 • Виявлення в поданих документах недостовірної інформації

Подання заяви здійснюється  особисто або через законного представника. 

 • Призначення державної допомоги
 • Відмова в призначенні державної допомоги

Законодавчі акти:

Порядок надання: