Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

фізичні особи

Адміністративна послуга надається безоплатно

 • Заява встановленого зразка (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу)
 • Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
 • Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання
 • Копія посвідки на постійне або тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства)
 • Копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

Подання заяви здійснюється  особисто або через законного представника   

 • Виявлення в поданих документах недостовірної інформації
 • Заява подана особою, яка не має права на призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги
 • Подання документів до заяви не в повному обсязі

Законодавчі акти:

Порядок надання:

УМОВИ І ВИПАДКИ  НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ:

 • Для призначення надбавки на догляд одинокі особи з інвалідністю з дитинства II–III груп подають: 
 • довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 
 • довідку про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання; 
 • висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді; 
 • іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання; 
 • якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подаються також копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання. 
 •  
 • Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю законний представник подає (крім одиноких матерів): 
 • довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 
 • оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю; 
 • довідку про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання; 
 • копію трудової книжки, довідку з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідку органу державної податкової служби про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки; 
 • довідку з місця навчання дитини; рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю); 
 • рішення про усиновлення (для усиновлених дітей); 
 • іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання. 
 •  
 • Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю одинока мати подає: 
 • довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 
 • оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю; 
 • оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в уповноважених органах як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд; довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видану відповідним органом за місцем проживання (при неможливості отримати таку довідку уповноважений орган здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів); 
 • рішення про усиновлення (для усиновлених дітей); 
 • довідку з місця навчання дитини; 
 • іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання. 
 •  
 • Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю. Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби. 
 • Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.