Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

Фізичні особи, юридичні особи

Адміністративна послуга платна . Адміністративний збір становить 0,03  (63грн.06коп) розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січна календарного року.

  • Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за встановленою формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/78/f389923n908.doc
  • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
  • Документ, що підтверджує оплату послуг з надання копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та витягу з нього (або інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій формі, надані суб’єктом звернення
  • Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають: щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, – особи, яким належить речове право на цю земельну ділянку; щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) – фізичні та юридичні особи. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право на отримання засвідчених копій усіх документів Державного земельного кадастру та витягів з них, якщо це пов’язано із здійсненням ними повноважень, встановлених законом)
  • У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості
  • Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання витягу (або інформації (реквізитів платежу) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі)

Послуга надається через Центр надання адміністративних послуг. Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/4102/details.

  • Копії документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витяги з них
  • Повідомлення про відмову у наданні копії документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витяги з них

Законодавчі акти:

Порядок надання: