Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що узагальнену інформацію про землі (території)

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

Фізичні особи-підприємці, юридичні особи, громадяни України , громадяни інших держав, що перебувають на території України на підставі чинного законодавства країни

Адміністративна послуга є платною

Розмір плати за надання послуги – 0,06 (126 грн.12коп.) розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом           на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

  • Заява 
  •  Документ, що підтверджує оплату послуг з надання довідки
  • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника 
  • Відсутність відомостей в Державному земельному кадастрі 
  • Відсутність квитанції про сплату адміністративного збору
  • Заява  подається до центру надання адміністративних послуг заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або в електронній формі за власним кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника надсилається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру.
  • У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.
  • Видача довідки з Державного земельного кадастру 
  • Відмова в наданні інформації з Державного земельного кадастру

Законодавчі акти:

Порядок надання: