Надання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

юридична особа, фізична особа-підприємець

Адміністративна послуга надається безоплатно 

  • Заява замовника (із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки)
  • Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000
  • Копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці – у разі, якщо право власності на об’єкт нерухомого майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації)
  • Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію – у разі, якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
  • Невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні
  • Неподання необхідних для прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень
  • Виявлення недостовірних відомостей у документах, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або у документах, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці

Подання  заяви особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) 

  • Лист з обґрунтуванням підстав відмови у видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
  • Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Законодавчі акти:

Порядок надання: