Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

фізичні особи

Адміністративна послуга надається безоплатно

Адміністративна послуга надається у місячний строк

 • Заява
 • Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики (у разі потреби)
 • Копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи)
 • Копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна)
 • Копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено)
 • Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби)
 • Копія довідки про реєстрацію місця проживання (для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника)
 • Копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу (для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника)
 • Копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмiтку в паспорті), з пред’явленням оригіналу (для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника)
 • Копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника)
 • Копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу (для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника)
 • Копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу (для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника)
 • Довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника)

Особа, що звернулась за отриманням допомоги на догляд, отримує відшкодовування витрати на догляд відповідно до Закону України “ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування ”

Подання заяви здійснюється  особисто або через законного представника, 

 • Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд
 • Відмова у наданні державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд

Законодавчі акти:

Порядок надання: