Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

Фізичні особи-підприємці,юридичні особи, громадяни України , громадяни інших держав, що перебувають на території України на підставі чинного законодавства країни.

Адміністративна послуга є платною

За державну реєстрацію нерухомого майна стягується адміністративний збір:

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (210,00 грн) – за державну реєстрацію права власності у строк 5 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб (2100,00 грн) – за державну реєстрацію права власності у строк 2 робочі дні з дня реєстрації відповідної заяви;

2 прожиткових мінімума для працездатних осіб (4200,00 грн) – за державну реєстрацію права власності у строк 1 робочий день з дня реєстрації відповідної заяви;

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (10510,00 грн) – за державну реєстрацію права власності у строк 2 години з дня реєстрації відповідної заяви;

Звільняються від сплати адміністративного збору фізичні та юридичні особи  під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному  Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

  • Документ, що посвідчує особу заявника
  • Заява(формується адміністратором )
  • Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи.
  • Документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
  • Документи, необхідні для відповідної державної реєстрації права власності на нерухоме майно, передбачені статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктами 41-66 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127.

Адміністративна послуга надається через Центр надання адміністративних послуг  

Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі.

У паперовій формі документи подаються особисто заявником.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження.

Видача витягу з Державного реєстру речових прав

Видача рішення про відмову в  державній реєстрації права власності на нерухоме  майно

Законодавчі акти:

Порядок надання: