Державна реєстрація обмежень у використанні земель

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Центр надання адміністративних послуг  Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

Фізичні особи, юридичні особи

Адміністративна послуга надається на безоплатній основі 

 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви повноваженою заявником особою)
 • Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р, № 1051
 • Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель
 • Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, в електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”
 • Електронний документ відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”
 • Заявлене обмеження вже зареєстроване
 • Обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора
 • Із заявою про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на реєстрацію обмеження у використанні земель мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом; власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи, земельні ділянки яких розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих об’єктів (за наявності таких об’єктів); особи, в інтересах яких встановлюються обмеження, або уповноважені ними особи)
 • Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі, відсутні електронні копії документів)
 • Обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації
 • Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

Послуга надається через Центр надання адміністративних послуг. Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

 • Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
 • Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
 • Рішення про відмову у державній реєстрації обмеження у використанні земель

Законодавчі акти:

Порядок надання: