Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення(регіонального та місцевого рівнів)

Управління соціального захисту населення Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області

Платність послуги : безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 5 днів

 • Документи
 • Порядок отримання
 • Результат послуги
  • Перелік документів
    1. Заява про надання реабілітаційних послуг (за зразком, затвердженим наказом мінсоцполітики від 01.04.2014  № 170)
    2. Довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії, лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів)  про встановлення інвалідності
    3. Довідка лікувально-консультативної комісії, лікувально-профілактичного закладу (для дітей,  віком до 3 років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження реабілітації в установі
    4. Індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів)
    5. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для дітей з інвалідністю свідоцтво про народження та паспорт одного з батьків
    6. Документ, що підтверджує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (паспорт – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника  податків  та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та одного з батьків
    7. Документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації )
    8. Медична довідка  форма 027/о (лікарський консультаційний висновок), для отримувачів, які потребують професійної реабілітації
    9. Рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) за наявності.                                                                Для внутрішньо переміщеної особи додатково:
    10.  Довідка   внутрішньо переміщеної особи

Заява  з повним пакетом документів подається до адміністратора Центру надання адміністративних послуг. Адміністратор, не пізніше наступного робочого дня, передає документи до управління соціального захисту населення.  Після обробки документів, представник  управління соціального захисту населення надає адміністратору результат надання адміністративної послуги (направлення, путівку) в той же день адміністратор Цнап повідомляє заявника про надання адміністративної послуги або відмову в її наданні

Видача направлення (путівки)

Управління соціального захисту населення Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області

Платність послуги : безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 5 днів

Документи
  • Перелік документів
    1. Заява про надання реабілітаційних послуг (за зразком, затвердженим наказом мінсоцполітики від 01.04.2014  № 170)
    2. Довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії, лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів)  про встановлення інвалідності
    3. Довідка лікувально-консультативної комісії, лікувально-профілактичного закладу (для дітей,  віком до 3 років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження реабілітації в установі
    4. Індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів)
    5. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для дітей з інвалідністю свідоцтво про народження та паспорт одного з батьків
    6. Документ, що підтверджує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (паспорт – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника  податків  та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та одного з батьків
    7. Документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації )
    8. Медична довідка  форма 027/о (лікарський консультаційний висновок), для отримувачів, які потребують професійної реабілітації
    9. Рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) за наявності.                                                                Для внутрішньо переміщеної особи додатково:
    10.  Довідка   внутрішньо переміщеної особи
Порядок отримання

Заява  з повним пакетом документів подається до адміністратора Центру надання адміністративних послуг. Адміністратор, не пізніше наступного робочого дня, передає документи до управління соціального захисту населення.  Після обробки документів, представник  управління соціального захисту населення надає адміністратору результат надання адміністративної послуги (направлення, путівку) в той же день адміністратор Цнап повідомляє заявника про надання адміністративної послуги або відмову в її наданні

Результат послуги

Видача направлення (путівки)