Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Якимівська районна державна адміністрація Запорізької області

Кому надається:

Фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи

Вартість послуги:

За державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.Адміністративний збір становить 190 грн

 • 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (9610,00 грн) – за державну реєстрацію права власності у строк 2 години з дня реєстрації відповідної заяви;
 • 2 прожиткових мінімума для працездатних осіб (3840,00 грн) – за державну реєстрацію права власності у строк 1 робочий день з дня реєстрації відповідної заяви;
 • 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб (1920,00 грн) – за державну реєстрацію права власності у строк 2 робочі дні з дня реєстрації відповідної заяви;

Термін надання адміністративної послуги:  

5 робочих днів

 • Документи
 • Порядок отримання
 • Результат послуги
  • ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
  • Законодавчі акти
  • Перелік документів
    • Заява (формується в реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень )
    • Документ, що посвідчує особу заявника
    • Документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
    • Документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
    • Документи, необхідні для відповідної державної реєстрації права власності на нерухоме майно, передбачені статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктами 41-66 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127.
  • Перелік підстав для відмови
   • 1)заявлене речове право, обтяження не підлягають

    державній реєстрації відповідно до цього Закону;

    2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною

    особою;

    3) подані документи не відповідають вимогам,встановленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

    4) подані документи не дають змоги встановити набуття,

    зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх

    обтяження;

    5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх

    обтяженнями;

    6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на

    нерухоме майно;

    7) заява про державну реєстрацію обтяжень щодо

    попереднього правонабувача подана після державної

    реєстрації права власності на таке майно за новим

    правонабувачем;

    8) після завершення строку, встановленого частиною

    третьою статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію

    речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені

    обставини, що були підставою для прийняття рішення про

    зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

    9) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під

    час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом

    незавершеного будівництва подана не до нотаріуса, який

    вчинив таку дію;

    10) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в

    електронній формі подана особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в

    електронній формі;

    11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких

    заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у

    Державному реєстрі прав;

    12) заявника, який звернувся із заявою про державну

    реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна,

    внесено до Єдиного реєстру боржників;

Cуб’єкт надання адміністративної послуги :

Якимівська районна державна адміністрація Запорізької області

Кому надається:

Фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи

Вартість послуги:

За державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.Адміністративний збір становить 190 грн

 • 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (9610,00 грн) – за державну реєстрацію права власності у строк 2 години з дня реєстрації відповідної заяви;
 • 2 прожиткових мінімума для працездатних осіб (3840,00 грн) – за державну реєстрацію права власності у строк 1 робочий день з дня реєстрації відповідної заяви;
 • 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб (1920,00 грн) – за державну реєстрацію права власності у строк 2 робочі дні з дня реєстрації відповідної заяви;

Термін надання адміністративної послуги:  

5 робочих днів

Документи
  • ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
  • Законодавчі акти
  • Перелік документів
    • Заява (формується в реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень )
    • Документ, що посвідчує особу заявника
    • Документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
    • Документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
    • Документи, необхідні для відповідної державної реєстрації права власності на нерухоме майно, передбачені статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктами 41-66 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127.
  • Перелік підстав для відмови
   • 1)заявлене речове право, обтяження не підлягають

    державній реєстрації відповідно до цього Закону;

    2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною

    особою;

    3) подані документи не відповідають вимогам,встановленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

    4) подані документи не дають змоги встановити набуття,

    зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх

    обтяження;

    5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх

    обтяженнями;

    6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на

    нерухоме майно;

    7) заява про державну реєстрацію обтяжень щодо

    попереднього правонабувача подана після державної

    реєстрації права власності на таке майно за новим

    правонабувачем;

    8) після завершення строку, встановленого частиною

    третьою статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію

    речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені

    обставини, що були підставою для прийняття рішення про

    зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

    9) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під

    час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом

    незавершеного будівництва подана не до нотаріуса, який

    вчинив таку дію;

    10) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в

    електронній формі подана особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в

    електронній формі;

    11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких

    заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у

    Державному реєстрі прав;

    12) заявника, який звернувся із заявою про державну

    реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна,

    внесено до Єдиного реєстру боржників;

Порядок отримання
Результат послуги